Revize vyhrazených plynových zařízení

Přečíst blog

Jsem osoba odborně způsobilá k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. To znamená, že na základě získaného vzdělání a Osvědčení od Technické inspekce České republiky (TIČR) provádím:

 • revize (provozní i výchozí)
 • kontroly plynových zařízení
 • odborné prohlídky kotelen 
 • tlakové zkoušky 
 • školení obsluhy 
 • vypracování provozních řádů

Tyto činnosti vykonávám v rozsahu:

Zemní plyn:

 • plynové spotřebiče do 50kW (kotle, sporáky, wafky atd. - běžně v rodinných domech, bytech)
 • plynové kotle nad 50kW, plynové kotelny (běžně bytové domy, průmyslové objekty, školy atd.)
 • domovní plynovody na plynná paliva (běžně v RD od HUP až po spotřebič)
 • průmyslové plynovody na plynná paliva (běžně v průmyslových areálech od HUP až po spotřebič)
 • regulační stanice plynu (běžně v průmyslových areálech) a regulátory plynu (běžně u domovních přípojek)

Technické plyny (chlor, ozon, kyslík atd.):

 • zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny (plnírny, chlorovny, ozonizace, odpařovací stanice kyslíku atd.)  
 • rozvody technických plynů

Bioplyn:

 • zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv (kompletní plynové hospodářství v ČOV, bioplynové stanice)

_____________________________

Moji cílovou skupinou zákazníků jsou organizace - zejména vodárenské firmy, akvaparky, koupaliště, průmyslové areály. Soukromé osoby mé služby využívají spíše okrajově.

_____________________________

Povinnosti provozovatelů vyhrazených plynových zařízení:

Právnické osoby (firmy) mají zákonnou povinnost provádět v souvislosti s provozem vyhrazených plynových zařízení například: výchozí revize, provozní revize (1x za 3 roky), kontrolu plynového zařízení (1 x ročně), školení obsluhy (1x za 3 roky), školení topičů (1x za 5 let), odborné prohlídky kotelny (1x ročně), mít vypracovaný provozní řád, harmonogram revizí a kontrol atd.. 

Povinností je spousta a vyplívají z různých zákonů (458/2000) a vyhlášek (21/1979, 85/1978, 91/1993 aj.) přeneseně pak z ČSN (38 6405, EN 1775, 07 0703 aj.) a TPG (704 01, 800 03, 703 01 aj.).

Orientovat se tak ve všech svých povinnostech může být složité. Jako revizní technik se v této problematice vyznám a rád Vám poradím, vypracuji harmonogram, pohlídám termíny.

U soukromých osob je situace rozporuplná. Soukromá osoba nemá přímo povinnost provádět na svém plynovém zařízení revize, kontroly ani servis. Všechny soukromé osoby jsou však poviny dodržovat tzv. Energetický zákon (458/2000), ve kterém je v § 62 povinnost:

"udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob"

Za nedodržení této povinnosti hrozí pokuta až 100 000 Kč. No a jak chcete prokázat, že tuto povinnost splňujete?

Tolik zákonné povinnosti. Někdy také revize plynových zařízení vyžadují pojišťovny, občas dodavatel plynu. V první řadě je to však záležitost bezpečnosti Vás a vašich nejbližších. 

_____________________________

Ceník vybraných služeb pro soukomé osoby:

 • Provozní revize plynového zařízení v rodinném domě:   800 Kč
 • Provozní revize plynového zařízení v bytě:   400 Kč
 • Provozní revize společných prostory bytového domu:   1400 Kč
 • Provozní revize plynové kotelny (kotel nad 50kw):   2900 Kč
 • Výchozí revize plynových zařízení: cena provozní revize + 600 Kč
 • Školení obsluhy plynového zařízení:   400 Kč

Uvedené ceny jsou konečné pro soukromé osoby do 20 km od Brodku u Přerova (Olomouc, Přerov, Prostějov).

Na větší vzdálenosti jsou ceny individuální. 

Pro právnické osoby (firmy) jsou ceny individuální.

Pro bližší informace mě prosím kontaktujte

_____________________________

K revizní činnosti používám moderní, prověřené přístroje s vysokou přesností a platnou kalibrací:

 • digitální tlakoměr a detektor úniku Esders
 • analyzátor spalin Testo

Samozřejmostí je časová flexibilita, vstřícnost, poradenství, hlídání termínů, řešení problémů.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Kontakt
+420 723 326 278 revizeskakal@seznam.cz
Ing. Oldřich Skákal
Tyršova 235
75103 Brodek u Přerova
IČ 08345414